İstemcꢀ Onay  
İstemcꢀ programının kurulu olduğu bꢀlgꢀsayarların onay lꢀstesꢀ  
Bu lꢀsteden onay verꢀlmeyen bꢀlgꢀsayarlar sꢀsteme verꢀ gönderemez.  
1
İstemcꢀ Onay Lꢀstesꢀ  
İlk Kayıt Zamanı  
Lꢀstede bulunan ꢀlk kayıt zamanı alanı bꢀlgꢀsayara antꢀzan ꢀstemcꢀ uygulamasının  
kurulduğunda sunucuya ꢀlk talep gönderdꢀğꢀ kurulum tarꢀhꢀdꢀr.  
Son Erꢀşꢀm Zamanı  
Lꢀstede bulunan son erꢀşꢀm zamanı alanı antꢀzan ꢀstemcꢀ uygulamasının  
onaylandıktan sonra sunucuya en son kayıt gönderdꢀğꢀ tarꢀhꢀ ve saatꢀ gösterꢀr.  
Bꢀlgꢀsayar Adı  
Uygulamanın kurulduğu bꢀlgꢀsayarın adı.  
Domaꢀn  
Bꢀlgꢀsayar domaꢀn üzerꢀnde ꢀse hangꢀ domaꢀn’de olduğunu gösterꢀr  
Durum  
Bꢀlgꢀsayara verꢀ gönderebꢀlmesꢀ ꢀçꢀn onay verꢀlꢀp verꢀlmedꢀğꢀnꢀ gösterꢀr.  
2
İşlemler  
Onayla düğmesꢀne basarak verꢀ gönderme onayını verebꢀlꢀrsꢀnꢀz.  
düğmesꢀne basarsanız bꢀlgꢀsayar sunucu ꢀle bağlantı kurduğunda  
Sꢀl  
bꢀlgꢀsayarda kurulu olan ꢀstemcꢀ yazılımı sꢀstemden kaldırılır ve  
verꢀ gönderme ꢀşlemꢀ bꢀter. Verꢀ göndermesꢀ ꢀçꢀn tekrar kurulum gerektꢀrꢀr.