Genel Bakış Raporu  
Genel bakış raporu farklı raporların tek ekranda bꢀrleştꢀrꢀlmꢀş halꢀdꢀr.  
Şꢀrketꢀnꢀzꢀn genel durumunu bu ekrandan takꢀp edebꢀlꢀrsꢀnꢀz.  
1
Günün Enlerꢀ  
Seçꢀlen tarꢀhler arasında ꢀş ve özel verꢀlerꢀ en yüksek olan personellerꢀn  
İş ve Özel oranlarını görmektesꢀnꢀz. Gösterꢀlen değerler toplam  
mesaꢀ süresꢀne göre hesaplanmıştır.  
Betül CANPEK  
Halꢀt AKTAN  
%
52  
%27  
Muhasebe  
Pazarlama  
2
Kullanım Oranları  
Bu ekranda tüm sꢀstemꢀn mesaꢀ saatlerꢀne göre bꢀlgꢀsayar kullanımı ve ꢀş,özel oranlarını  
görmektesꢀnꢀz.  
Genel > İş  
Kul. Oranı  
Genel > Özel  
%
41  
%39  
%26  
Kullanım Oranı:  
Mesaꢀ süresꢀnꢀn  
ne kadarını bꢀlgꢀsayar  
kullanarak geçꢀrdꢀğꢀmꢀzꢀ  
gösterꢀr.  
İş Oranı:  
Özel Oranı:  
Mesaꢀ süresꢀnꢀn  
ne kadarını ꢀşle ꢀlgꢀlꢀ  
ꢀşlemlerde geçꢀrdꢀğꢀmꢀzꢀ  
gösterꢀr.  
Mesaꢀ süresꢀnꢀn  
ne kadarını ꢀşle ꢀlgꢀlꢀ  
ꢀşlemlerde geçꢀrdꢀğꢀmꢀzꢀ  
gösterꢀr.  
3
Saatlere Göre Rapor  
Saatlere göre raporu mesaꢀ başlangıç ve bꢀtꢀş saatlerꢀ arasında ꢀş, özel verꢀlerꢀnꢀn  
yoğun olduğu saatlerꢀ görmenꢀzꢀ sağlar.  
110  
100  
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7
6
5
4
3
2
1
%51  
%
43  
%
46  
%39  
%
29  
%
26  
%
20  
%
24  
%14  
0
08:30  
09:30  
10:30  
12:30  
4
Eğꢀlꢀmler  
Eğꢀlꢀmler tablosu personellerꢀnꢀz ꢀlgꢀ alanlarını gösterꢀr. (Alışverꢀş, Magazꢀn, Sꢀyaset)  
5
Programlar Lꢀstesꢀ  
Programlar tablosu personellerꢀnꢀz en çok kullandığı uygulamaları gösterꢀr.