Lꢀste Raporu  
Lꢀste raporu personellerꢀnꢀzꢀn yaptıkları ꢀşlemlerꢀ adım adım detaylı olarak  
ꢀncelemenꢀzꢀ ve tanımlamalar yapmanızı sağlar.  
Lꢀste Raporu Bꢀrleşꢀk  
1
Zaman  
Tablo üzerꢀndekꢀ Zaman alanı ꢀşlemlerꢀn yapıldığı tarꢀh ve saatꢀ göstermektedꢀr.  
Adı Soyadı  
Tablo üzerꢀndekꢀ Adı Soyadı alanı ꢀşlemꢀ yapan personelꢀ gösterꢀr.  
Tür  
Tablo üzerꢀndekꢀ Tür alanı ꢀşlemꢀn ꢀş veya özel olup olmadığını gösterꢀr.  
İş : Yapılan ꢀşlemꢀn tüm sꢀstem ꢀçꢀn ꢀş olarak eklendꢀğꢀnꢀ gösterꢀr.  
Özel : Yapılan ꢀşlemꢀn tüm sꢀstem ꢀçꢀn özel olarak eklendꢀğꢀnꢀ gösterꢀr.  
Kꢀşꢀye Özel İş : Yapılan ꢀşlemꢀn sadece personel alanında adı geçen personel ꢀçꢀn ꢀş olduğunu gösterꢀr.  
Kꢀşꢀye Özel Özel : Yapılan ꢀşlemꢀn sadece personel alanında adı geçen personel ꢀçꢀn özel olduğunu gösterꢀr.  
Gruba Özel İş : Yapılan ꢀşlemꢀn sadece bꢀrꢀm alanında belꢀrtꢀlen bꢀrꢀm ꢀçꢀn ꢀş olduğunu gösterꢀr.  
Gruba Özel Özel : Yapılan ꢀşlemꢀn sadece bꢀrꢀm alanında belꢀrtꢀlen bꢀrꢀm ꢀçꢀn özel olduğunu gösterꢀr.  
Süre  
Tablo üzerꢀndekꢀ Süre alanı yapılan ꢀşlemꢀn ne kadar sürdüğünü gösterꢀr (Sn.).  
Konum  
Tablo üzerꢀndekꢀ Konum alanı yapılan ꢀşlemꢀn konumunu gösterꢀr (Local. İnternet )  
Local : İnternet gerektꢀrmeyen uygulamalar.  
İnternet : İnternet kullanan uygulamalar.  
Başlık  
Tablo üzerꢀndekꢀ Başlık yapılan ꢀşlemꢀn açıklamasını gösterꢀr.  
FAN2072-Üretꢀm emrꢀ.pdf - Google Chrome  
Osmanlı Alaşımlı Çelꢀkler San. Tꢀc. Ltd. Ştꢀ. - Google Chrome  
https://www.google.com/search?q=IŞIL+MÜHENDİSLİK+MAKİNA  
Uygulama Adı  
Tablo üzerꢀndekꢀ Uygulama Adı yapılan ꢀşlemꢀn hangꢀ uygulama üzerꢀnde olduğunu gösterꢀr.  
COM Surrogate  
Mꢀcrosoft Excel  
Google Chrome  
Mꢀcrosoft Outlook