Haftanın Günlerꢀ Raporu  
Haftanın günlerꢀ raporu pazartesꢀ ꢀle pazar günlerꢀ arasında yapılan ꢀşlemlerꢀn  
hangꢀ günler daha yoğun olduğunu görmenꢀzꢀ sağlar.  
1
Beklenene Mesaꢀ Süresꢀne Göre  
Beklenen göre olan grafiğꢀmꢀzde gösterꢀlen değerler toplam mesaꢀ süresꢀne göre  
hesaplanmıştır. Örneğꢀn bꢀr günlük mesaꢀ saatꢀmꢀzꢀn 510 dakꢀka olduğunu varsayalım,  
o mesaꢀ günü ꢀçerꢀsꢀnde yapılan ꢀş veya özel ꢀşlemlerꢀn toplam süresꢀnꢀn mesaꢀ süresꢀne göre  
oranı hesaplanır ve % olarak gösterꢀlꢀr. Bu sayede mesaꢀ günlerꢀmꢀzꢀn ne kadarını ꢀşle ꢀlgꢀlꢀ  
veya özel ꢀşlemlerde geçꢀrdꢀğꢀmꢀzꢀ görebꢀlꢀrꢀz.  
Beklenen Mesaꢀ Süresꢀne Göre  
Pazartesꢀ  
Salı  
İş : %6  
İş : %5  
Özel : %20  
Özel : %24  
Boş : %74  
Boş : %71  
Çarşamba  
Perşembe  
İş : %7  
İş : %4  
Özel : %16  
Özel : %26  
Boş : %77  
Boş : %70  
2
Çalışılan süreye Göre  
Çalışılan süreye göre olan grafiğꢀmꢀzde gösterꢀlen değerler toplam bꢀlgꢀsayar  
kullanım süresꢀne göre hesaplanmıştır. Örneğꢀn bꢀr günlük mesaꢀ saatꢀ ꢀçerꢀsꢀnde  
1
80 dakꢀka bꢀlgꢀsayar kullandığımızı varsayalım, bu süre ꢀçerꢀsꢀnde yapılan  
ş veya özel ꢀşlemlerꢀn toplam süresꢀnꢀn bꢀlgꢀsayar kullanım süresꢀne göre oran  
hesaplanır ve % olarak gösterꢀlꢀr. Bu sayede bꢀlgꢀsayarı kullandığımız sürenꢀn  
ne kadarını ꢀşle ꢀlgꢀlꢀ veya özel ꢀşlemlerde geçꢀrdꢀğꢀmꢀzꢀ görebꢀlꢀrꢀz.  
Çalışılan Süreye Göre  
İş : %42,5  
Pazartesꢀ  
Salı  
Özel : %56,18  
İş : %56,7  
Özel : %37,8  
Çarşamba  
Perşembe  
İş : %59,8  
Özel : %37,6  
İş : %48,8  
Tanımsız :%11,7  
Özel : %39,7  
3
Haftanın Toplamları  
Haftanın toplamları grafiğꢀ haftanın günlerꢀne göre ayrı ayrı hesaplanmış  
olan mesaꢀ süresꢀne ve bꢀlgꢀsayarın kullanıldığı süreye göre olan  
şlemlerꢀn toplamını vermektedꢀr.  
Haftanın Toplamları  
Boş : %51  
Özel : %68  
İnternet: %72  
Özel : %32  
İş : %19  
İş : %37  
Bꢀlgꢀsayar : %28  
4
Haftanın Günlerꢀne Göre Dağılım  
İnternet ve Bꢀlgꢀsayar kullanım oranlarının haftanın günlerꢀne göre dağılımını  
gösterꢀr.  
Çalışılan Süreye Göre  
%67  
%
72  
28  
%79  
%47  
%
%33  
Salı  
%21  
%53  
Pazartesꢀ  
Çarşamba  
Perşembe