Eğꢀlꢀmler Raporu  
Eğꢀlꢀmler personellerꢀn gꢀrmꢀş oldukları web sꢀtelerꢀnꢀn kategorꢀlerꢀnꢀ  
belꢀrler ve bu sayede personellerꢀnꢀzꢀn ꢀlgꢀ alanlarını gösrebꢀlꢀrsꢀnꢀz.  
1
Eğꢀlꢀmler Ana Kategorꢀ  
Eğelꢀmler ana kategorꢀsꢀnde gꢀrꢀlen  
web sꢀtelerꢀnꢀn ana grupları belꢀrlenꢀr.  
Örneğꢀn(Alış verꢀş, Spor, Sꢀyaset) gꢀbꢀ.  
Bu kategorꢀlerꢀ tanımlamalar panelꢀnden  
düzenleyebꢀlꢀr veya yenꢀ kategorꢀler  
ekleyebꢀlꢀrsꢀnꢀz.  
2
Eğꢀlꢀmler Alt Başlıklar  
Ana kategorꢀlerden ꢀncelemek  
stedꢀğꢀnꢀz bağlı seçtꢀğꢀnꢀzde  
yan tarafında o ꢀşlemle aꢀt  
alt ꢀşlemler lꢀstelenꢀr.  
Bu örnekte ana kategorꢀlerden  
Alış Verꢀş seçꢀlmꢀştꢀr.  
2
İşlem Detayları  
Alt başlıklarda ꢀncelemek ꢀstedꢀğꢀnꢀz ꢀşlemꢀ seçersenꢀz ꢀşlem detaylarını ꢀnceleyebꢀlꢀrsꢀnꢀz.  
Örneğꢀn Alış verꢀş kategorꢀsꢀ altında sahꢀbꢀnden.com alt ꢀşlemꢀnꢀ seçtꢀğꢀnꢀzde  
bu ꢀşlemꢀ kꢀmlerꢀn yaptığını ve ꢀşlemꢀn açıklamalarını detaylı bꢀr şekꢀlde görebꢀlꢀrsꢀnꢀz.