Ayın Günlerꢀ Raporu  
Ayın günlerꢀ raporu ayın 1 ꢀle 30 arasında yapılan ꢀşlemlerꢀn ayın hangꢀ  
günler daha yoğun olduğunu görmenꢀzꢀ sağlar.  
1
Beklenene Mesaꢀ Süresꢀne Göre  
Beklenen göre olan grafiğꢀmꢀzde gösterꢀlen değerler toplam mesaꢀ süresꢀne göre  
hesaplanmıştır. Örneğꢀn bꢀr günlük mesaꢀ saatꢀmꢀzꢀn 510 dakꢀka olduğunu varsayalım,  
o mesaꢀ günü ꢀçerꢀsꢀnde yapılan ꢀş veya özel ꢀşlemlerꢀn toplam süresꢀnꢀn mesaꢀ süresꢀne göre  
oranı hesaplanır ve % olarak gösterꢀlꢀr. Bu sayede mesaꢀ günlerꢀmꢀzꢀn ne kadarını ꢀşle ꢀlgꢀlꢀ  
veya özel ꢀşlemlerde geçꢀrdꢀğꢀmꢀzꢀ görebꢀlꢀrꢀz.  
Beklenen Mesaꢀ Süresꢀne göre  
Boş : %51  
Özel : %32  
Boş : %60  
Boş : %55  
Özel : %29  
Boş : %40  
Özel : %32  
Boş : %52  
Özel : %44  
Özel : %28  
İş : %19  
İş : %12  
İş : %16  
İş : %28  
İş : %4  
1
2
3
4
5
2
Çalışılan süreye Göre  
Çalışılan süreye göre olan grafiğꢀmꢀzde gösterꢀlen değerler toplam bꢀlgꢀsayar  
kullanım süresꢀne göre hesaplanmıştır. Örneğꢀn bꢀr günlük mesaꢀ saatꢀ ꢀçerꢀsꢀnde  
1
80 dakꢀka bꢀlgꢀsayar kullandığımızı varsayalım, bu süre ꢀçerꢀsꢀnde yapılan  
ꢀş veya özel ꢀşlemlerꢀn toplam süresꢀnꢀn bꢀlgꢀsayar kullanım süresꢀne göre oran  
hesaplanır ve % olarak gösterꢀlꢀr. Bu sayede bꢀlgꢀsayarı kullandığımız sürenꢀn  
ne kadarını ꢀşle ꢀlgꢀlꢀ veya özel ꢀşlemlerde geçꢀrdꢀğꢀmꢀzꢀ görebꢀlꢀrꢀz.  
Çalışılan süreye göre  
Özel : %52  
Özel : %75  
Özel : %86  
Özel : %89  
Özel : %91  
İş : %14  
İş : %25  
İş : %11  
İş : %48  
İş : %9  
1
2
3
4
5
3
Ayın Toplamları  
Ayın toplamları grafiğꢀ ayın günlerꢀne göre ayrı ayrı hesaplanmış  
olan mesaꢀ süresꢀne ve bꢀlgꢀsayarın kullanıldığı süreye göre olan  
şlemlerꢀn toplamını vermektedꢀr.  
Ayın Toplamları  
Boş : %51  
Özel : %68  
İnternet: %72  
Özel : %32  
İş : %19  
İş : %37  
Bꢀlgꢀsayar : %28  
4
Ayın Günlerꢀne Göre Dağılım  
İnternet ve Bꢀlgꢀsayar kullanım oranlarının ayıngünlerꢀne göre dağılımını  
gösterꢀr.  
Çalışılan Süreye Göre  
%67  
%
72  
28  
%79  
%47  
%
%33  
2
%21  
3
%53  
4
1