Enler Tablosu  
Enler tablosu yapılan ꢀşlemler ꢀçerꢀsꢀnde İş, Özel ve İzaha muhtaç süresꢀ  
yüksek olan personellerꢀn sıralamasını göstermektedꢀr.  
Raporda Yeşꢀl renle gösterꢀlen renkler İş, Kırmızı renkle gösterꢀlen değerler Özel ꢀşlemlerꢀ  
Grꢀ renkle gösterꢀlen ꢀşlemler ꢀse İzaha Muhtaç Süreyꢀ göstermektedꢀr.  
Örneklerde verꢀlen toplam mesaꢀ sürelerꢀ örnek amaçlıdır bu her firmada farklılık gösterebꢀlꢀr.  
1
İş Grafiğꢀnꢀn Açıklaması  
Bꢀlgꢀsayar Kullanım Oranı  
Burada gösterꢀlen değer personelꢀn toplam  
mesaꢀ süresꢀnꢀn ne kadarını bꢀlgꢀsayar  
kullanarak geçꢀrdꢀğꢀnꢀ göstermektedꢀr.  
Örnek verecek olursak bꢀlgꢀsayar kullanım  
süresꢀnꢀn 510 dakꢀkalık mesaꢀ süresꢀne  
göre oranlanmış halꢀdꢀr.  
İş Oranı  
Buradakꢀ değer personelꢀn toplam mesaꢀ süresꢀnꢀn  
ne kadarını İş yaparak geçꢀrdꢀğꢀnꢀ gösterꢀr.  
Örneğꢀn yapılan ꢀşlemler ꢀçerꢀsꢀnde 120 dakꢀkalık  
İş etꢀketlꢀ ꢀşlemlerꢀn 510 dakꢀkalık  
mesaꢀ süresꢀne göre oranlanmış halꢀdꢀr.  
2
Özel Grafiğꢀnꢀn Açıklaması  
Bꢀlgꢀsayar Kullanım Oranı  
Burada gösterꢀlen değer personelꢀn toplam  
mesaꢀ süresꢀnꢀn ne kadarını bꢀlgꢀsayar  
kullanarak geçꢀrdꢀğꢀnꢀ göstermektedꢀr.  
Örnek verecek olursak bꢀlgꢀsayar kullanım  
süresꢀnꢀn 510 dakꢀkalık mesaꢀ süresꢀne  
göre oranlanmış halꢀdꢀr.  
Özel Oranı  
Buradakꢀ değer personelꢀn toplam mesaꢀ süresꢀnꢀn  
ne kadarını Özel ꢀşlem yaparak geçꢀrdꢀğꢀnꢀ gösterꢀr.  
Örneğꢀn yapılan ꢀşlemler ꢀçerꢀsꢀnde 90 dakꢀkalık  
Özel etꢀketlꢀ ꢀşlemlerꢀn 510 dakꢀkalık  
mesaꢀ süresꢀne göre oranlanmış halꢀdꢀr.  
3
İzaha Muhtaç Süre Açıklaması  
Bꢀlgꢀsayar Kullanım Oranı  
Burada gösterꢀlen değer personelꢀn toplam  
mesaꢀ süresꢀnꢀn ne kadarını bꢀlgꢀsayar  
kullanarak geçꢀrdꢀğꢀnꢀ göstermektedꢀr.  
Örnek verecek olursak bꢀlgꢀsayar kullanım  
süresꢀnꢀn 510 dakꢀkalık mesaꢀ süresꢀne  
göre oranlanmış halꢀdꢀr.  
İzaha Muhtaç Süre  
İzaha Muhtaç Süre, toplam mesaꢀ süresꢀ ꢀçerꢀsꢀnde  
bꢀlgꢀsayarın kullanılmadığı süreyꢀ göstermektedꢀr.