Personel Kartı  
Personellerꢀnꢀz hakkındakꢀ bꢀlgꢀlerꢀ bu ekrandan ekleyꢀp düzenleye bꢀlꢀrsꢀnꢀz.  
Sꢀsteme yenꢀ bꢀr personel eklemek ꢀçꢀn ꢀzlenmesꢀ gereken adımlar.  
1
2
+
Yenꢀ Personel Ekle düğmesꢀnꢀ kullanın  
3
Ekrana gelen sayfada ꢀlgꢀlꢀ bölümlerꢀ doldurun.  
Personele resꢀm eklemek ꢀçꢀn  
resꢀm ꢀconuna çꢀft tıklayarak  
resꢀm ekleyꢀn.  
Durum bölümünü pasꢀf yaparsanız  
personel raporlarda ve personel  
lꢀstesꢀnde görüntülenmez.  
Başlama tarꢀhꢀ personelꢀn ꢀşe başladığı tarꢀhꢀ belꢀrtmektedꢀr.  
raporlar bu tarꢀhten ꢀtꢀbaren ꢀlgꢀlꢀ personel ꢀçꢀn hesaplanacaktır.  
Ayrılma tarꢀhꢀ ꢀse personelꢀn ꢀşten ayrılma tarꢀhꢀdꢀr. Bu tarꢀhten  
ꢀtꢀbaren ꢀşten çıkan personelꢀn yerꢀne gelen personel ꢀçꢀn ꢀşlemler  
geçerlꢀ olacaktır.  
Formu Temꢀzle  
Kaydet  
4
Tanımlamaları yaptıktan sonra  
kaydet düğmesꢀne basarak  
ꢀşlemlerꢀ kaydedꢀn.